Revalid Logo

Играй и спечели с REVALID®

Revalid products

Всеки закупен продукт REVALID® може да ти донесе награда

1x Спа уикенд за двама

2x Ваучер за преживяване на стойност 150лв.

80x Комплекта A STAR IS BORN

Период на играта от 27.11.2020 г. до 17.12.2020 г.

Revalid Mechanism
Revalid products
Revalid Registration
Полетата, маркирани с (*), са задължителни
Качи или снимай касовата бележка

Твоите данни

Данни за доставка

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ С РЕВАЛИД®

+

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ С РЕВАЛИД®

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА ИГРА  

Играта ИГРАЙ И СПЕЧЕЛ С РЕВАЛИД® се организира и провежда от Брокс Вижън ЕАД, ЕИК 121560067, с адрес и регистрация в град София, бул. Булгария 111, F1, ап. 2 (наричано за по-кратко Организатор).

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия. При участието си в играта участниците приемат Общите условия и изрично се съгласяват да спазват посочените в тях условия и срокове.

2.2. Общите условия се публикуват на сайтa https://revalid.promo и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://revalid.promo.

2.4. Приетите от участниците Общи условия имат действие до изпълнение на всички права и задължения на Организатора и участниците в играта, както и до изтичане на посочените в Общите условия срокове.

2.5. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в играта като напише имейл с изричното си желаниу до digital@broksvision.com, с което прекратява участието си в играта и възможността да спечели.

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 3.1.    Играта се провежда в периода от 27.11.2020 г. до 17.12.2020 г. включително.

3.2.     В играта имат право да участват следните лица (наричани по-долу Участници“): Всички дееспособни физически лица, навършили 18 г., с местоживеене в България, които по време на кампанията закупят един от долу изброените в точка 4.Механизъм на играта  продукти и регистрират своята касова бележка на сайта https://revalid.promo .

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

4.1.     Участниците трябва да закупят поне един от следните продуктите:

 • Ревалид Ревитализиращ Шампоан 250 мл
 • Ревалид Ревитализиращ Балсам 250 мл
 • Ревалид Възстановяваща Маска 150 мл
 • Ревалид Тоник за коса 20 ампули
 • Ревалид Шампоан против пърхот 250 мл
 • Ревалид Стимулиращ шампоан 200 мл
 • Ревалид Regrowth Серум 50 мл
 • Ревалид комплект Regrowth Серум 50 мл + Ревалид Стимулираш шампоан 75 мл
 • Ревалид Anti-aging Шампоан 200 мл
 • Ревалид Anti-aging Флуид 100 мл
 • Ревалид комплект Ревитализиращ Шампоан 250 мл + Шампоан против пърхот 250 мл
 • Ревалид капсули 90 бр.

 

  1. Участниците трябва да влязат на сайта https://revalid.promo и да извършат регистрация, попълвайки данни за покупката:
 • закупен продукт
 • закупен от (град, аптека, верига аптека,
 • да снимат или качат снимка на касовата си бележка, в която като артикул да присъства продукт Ревалид от списъка в т.4.1. Като изключение може да се приемат касови бележки с допълнително написано от фармацевта име на закупения продукт, подпис и печат на аптеката.
 • да попълнят име и фамилия
 • имейл адрес
 • Телефонен номер
 • адрес за доставка на наградата, в случай, че спечелят – може да е личен адрес или офис на куриерска фирма „Спиди“.

 

4.3.     Всеки участник може да се регистрира повече от веднъж за участие, стига към всяка регистрация да предостави различен уникален документ за покупка

 

4.4.     Участниците, които преминат успешна валидация на регистрацията си, участват в томбола с награди.

4.5.     Правила за получаване на Наградата:

Етап 1: Участниците които са регистрирали покупка в периода на играта и успешно са преминали валидация, ще участват в томбола.

 

Етап 2: В специално организирана томбола на 18 декември ще бъдат изтеглени 83 участници и още толкова на брой резерви, които ще спечелят една от следните награди:

 

А) 1 бр. СПА уикенд за двама в Катарино СПА Хател - две нощувки, две закуски, две вечери, две СПА процудури. СПА уикендът може да ъде използван между 10.01.2021 и 10.07.2021 г.

 

Б) 2 бр. гифт карти на стойност по 150 лв. всяка, за пазаруване от сайта за преживявания Gift Come True https://giftcometrue.com/

В) 80 бр. подаръчни комплекта с продукт Revalid Anti-aging флуид и кристална звезда.

4.6.     Наградата ще бъде изпратена на Участника по куриер за сметка на Организатора. Организаторът не носи отговорност в случай, че предоставеният от участника имейл адрес, мобилен телефон или адрес за доставка не е достоверен.

4.7.     Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера).

4.8.     В случай, че спечелил Участник е направил невалидна регистрация; или Организатора или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

4.9.     Организаторът не носи отговорност при техническа неизправност на сайта https://revalid.promo или формата за регистрация.

 

4.10.   Ако Организаторът узнае за нарушения на настоящите Общи условия от страна на Участник, включително когато информацията, получена от Организатора показва, че Участникът не е спазил или е нарушил някое от условията от настоящите Общи условия, Организаторът има право да дисквалифицира Участника.

 

4.11.   Валидацията на регистрациите и доставката на Наградите, ще бъдат извършени в периода     18.12 – 23.12.2020 г.

 

4.12.   При непълна или неточна информация при регистрацията, в периода 18.12 – 22.12.2020 г. ще бъде осъществен контакт от медийния партньор на Организатора със съответните Участници, за уточняване и потвърждаване на въведените данни. Контактът ще бъде осъществен на посочения от Участника телефонен номер и/или имейл, като при неуспех да се свърже със съответния Участник, Организаторът си запазва правото да счита регистрацията за невалидна.

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ

            

             Организаторът има право да отстрани от участие в играталица, които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 3 и Раздел 4.

 

РАЗДЕЛ 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

            

             Организаторът има право да прекрати играта (включително по отношение на отделен участник) по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в играта, нарушаване на Общите условия на играта и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

 

РАЗДЕЛ 7. ЛИЧНИ ДАННИ

 

7.1.     Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и посоченото в настоящите Общи условия..

 

7.2.     Организаторът е администратор на лични данни, събирани във връзка с игратаДанните, които идентифицират Организатора в качеството му на администратор, и координатите за връзка с него, са посочени в раздел 1 по-горе.

 

7.3      Във връзка с участието в igrata обработва следните данни, които Участниците предоставят при регистрацията:

(a) имена на Участника;

(b) имейл адрес;

(c) информация за покупка

 

7.4.     Във връзка с предоставяне на наградата, Организаторът обработва следните данни, които Участниците предоставят след евентуална печалба от томболата:

(a) адрес на доставка

(b) телефонен номер за връзка;

 

7.5.     Предоставянето на посочените по-горе данни е необходимо изискване за участие в играта, в противен случай участието няма да бъде възможно.

 

7.6.     Организаторът ще обработва горепосочената лична информация на Участниците единствено с цел администриране на играта , а именно – да се организира и установи изпълнението на условията на играта и да се предоставят наградите.

 

7.7.     Правното основание за обработване на личните данни е необходимостта от изпълнението на договор, по който Участник е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (това са настоящите Общи условия, които определят нашите договорни отношения с Участниците). Организаторът може да обработва лични данни на Участници и на основание свое законово задължение, в това число за данъчни цели, когато такова е приложимо.

 

7.8.     Данните ще се съхраняват за срок до един месец след предоставянето на наградите, освен в случаите на законово изискване за по-дълъг срок за съхранение (например данъчни и счетоводни изисквания).

 

7.9.     Участниците имат следните права във връзка с обработването на личните им данни по повод Търговската промоция:

(а) да отправят запитване до Организатора  дали техни лични данни се обработват и да получат копие от тях, както и информацията във връзка с обработването;

(б) да поискат коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до тях, както и право непълни лични данни да бъдат попълнени;

(в) да получат личните данни, които ги засягат и които са предоставили на Организатора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат; ако поискат и това е технически осъществимо, Организаторът може да прехвърли тези данни на друг администратор, посочен от Участника;

(г) да поискат изтриване на лични данни, отнасящи се до тях, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; когато са били обработвани незаконосъобразно; или когато трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на Организатора;

(д) да поискат ограничаване на обработването, когато оспорват точността на личните данни, за срок, който позволява на Организатора да провери точността на данните; когато обработването е неправомерно, но Участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; и когато Организаторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Участникът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(е) да подадат жалба до надзорен орган, ако считат, че обработването на личните им данни нарушава приложимото законодателство. Компетентният надзорен орган за България е Комисията за защита на личните данни.

 

7.10.   Участниците могат да упражнят правата си по букви (а) – (д) по-горе, като подадат заявление за упражняване на съответното право по който от следните начини е по-удобен за тях:

(а) по електронен път на следния адрес: digital@broksvision.com

(б) по пощата на адреса на управление на Дружеството: София, бул. България 111, F1, ап. 2.

 

7.11.   Заявлението Ви трябва да съдържа следната информация:

(а) информация, която позволява на Организатора да идентифицира Участника;

(б) предпочитан начин на комуникация с Участника;

(в) описание на искането.

 

7.12.   Организаторът ще предостави информация относно действията, предприети във връзка с подадено заявление, в срок от един месец от получаването му. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията на съответния Участник.

 

7.13.   Организаторът може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на Участник или допълнително уточняване на заявлението му.

 

7.14.   Личните данни на Участниците могат да бъдат предоставени от Организатора на подизпълнители и доставчици на услуги, ангажирани от Организатора във връзка с организирането наиграта и доставката на наградите; на счетоводители, данъчни консултанти или други експерти при необходимост от изпълнение на задължения на Организатора; на дружества от корпоративната група, към която Организатора принадлежи, в рамките на ЕС/ЕИП; на органи на власт при спазване на законоустановения ред; на адвокати или правни консултанти в случай на спорове или в рамките на други правни процедури.

 

 

РАЗДЕЛ 8. СПОРОВЕ

             Всички спорове между Организатора и Участниците относно игратаи настоящите Общи условия се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс от компетентния български съд на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 9. ДРУГИ

9.1.     Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява незабавно.

9.2.     Участник в играта, спечелил една от трите големи награда  се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал.14 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ. По повод задължението на ОРГАНИЗАТОРА да декларира, удържа и плаща окончателен данък за предоставените награди и да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на Правилата за поверителност. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.